Πρόγραμμα θερμομόνωσης  (ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ v. 1.31)


Technical Flyers Video Tutorial Energynius
Σεμινάρια - Θεσσαλονίκη
Σεμινάρια - Αθήνα

Νέα Σεμινάρια ENERGYNIUS

Θα πραγματοποιηθούν σεμινάρια ENERGYNIUS στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. 

Θεσσαλονίκη 16 Μαΐου 2018 17:30 -20:30

Αθήνα            30 Μαΐου 2018 17:30-20:30


Η συμμετοχή στα σεμινάρια είναι δωρεάν.
Για συμμετοχή στα σεμινάρια μπορείτε να συμπληρώσετε την αίτηση  εδώ  ή επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2310 682425