Πρόγραμμα θερμομόνωσης  (ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ v. 1.31)


Technical Flyers Video Tutorial Energynius
Σεμινάρια - Θεσσαλονίκη
Σεμινάρια - Αθήνα

Τα Σεμινάρια ENERGYNIUS τον Απρίλιο

Το αναλυτικό πρόγραμμα για τον Απρίλιο παρουσιάζεται στον πίνακα: 

Πόλη Ημερομηνία Ώρα

Θεσσαλονίκη

1 Απριλίου2014

17:00-19:30
Κοζάνη 9 Απριλίου 2014 17:00-19:30
Αθήνα 30 Απριλίου 2014 17:00-19:30

Η συμμετοχή στα σεμινάρια είναι δωρεάν.
Για συμμετοχή στα σεμινάρια μπορείτε να συμπληρώσετε την αίτηση  εδώ ή επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2310 692729.