Πρόγραμμα θερμομόνωσης  (ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ v. 1.31)


Technical Flyers Video Tutorial Energynius
Σεμινάρια - Θεσσαλονίκη
Σεμινάρια - Αθήνα

Συντήρηση και αναβάθμιση του server του λογισμικού ENERGYNIUS.

Θα θέλαμε να σας ενημερωσουμε πως το Σάββατο 1 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί συντήρηση και αναβάθμιση στον server μας.

Η συντήρηση θα διαρκέσει περίπου εννιά ώρες (08:00 – 17:00).

Παρακαλούμε αποθηκεύστε τις εργασίες σας μέχρι τότε. Όλα τα αρχεία θα παραμείνουν ασφαλή.