Πρόγραμμα θερμομόνωσης  (ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ v. 1.31)


Technical Flyers Video Tutorial Energynius
Σεμινάρια - Θεσσαλονίκη
Σεμινάρια - Αθήνα

Νομοθεσία

Ελληνική Νομοθεσία

- ΦΕΚ - Πιστοποιήση θερμομονωτικών υλικών βάσει CE (815/24-05-2007)

- ΦΕΚ - Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (407/09-07-2010)

- ΦΕΚ - Τροποποίηση του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (140/13-06-2000)

- ΦΕΚ - Ελάχιστο πάχος αναδρομικής θερμομόνωσης στα κτήρια (492/31-03-2011)

- Αναλυτικές εθνικές προδιαγραφές παραμέτρων για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης κτηρίων και την έκδσοη του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (TOTEE 20701-1/2010)

- Θερμοφυσικές ιδιότητες δομικών υλικών και έλεγχος της θερμομονωτικής επάρκειας των κτηρίων (TOTEE 20701-2/2010)

- Διευκρίνισεις για την ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010

- Κλιματικά δεδομένα ελληνικών περιοχών (TOTEE 20701-3/2011)

- Διευκρινίσεις για την ΤΟΤΕΕ20701-3/2011

- Οδηγίες και έντυπα ενεργειακών επιθεωρήσεων κτηρίων, λαβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού (TOTEE 20701-4/2010)

- Βιοκλιματικός σχεδιασμός κτηρίων (TOTEE 20702-5/2010)

 

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία

- Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) (91/2002/EC)

- Recast of the EPBD (31/2010/EC)

- Construction Products Directive (CPD) (89/106/EC)

- Recast of the Construction Products Regulation (CPR) (305/2011)

- Framework for Ecodesign requirements (32/2005/EC)

- Recast of the Ecodesign requirements (125/2009/EC)